Om Radio GudsOrd

Radio GudsOrd er menigheten Guds Ord sin internettradio . Internettradioen har samsending med Nkk radio (Nordisk Kristen Kringkasting) når de han sendetider på FM 107.7 i Oslo. NKK Radio har sitt navn og røtter fra radio og TVarbeidet Hans Bratterud var redaktør for på 80 og 90 – tallet. Bjørn Kristofersen var en sentral medarbeider hos Hans Bratterud inntil radio og tv-arbeidet ble nedlagt i daværende form i 1995.  Bjørn Kristofersen med flere overtok radioen og har beholdt navnet. NKK Radio er i dag en stiftelse der Bjørn Kristofersen er redaktør. Studio er samlokalisert med menigheten. Innholdet i sendingene er i hovedsak forkynnelse fra møter i menigheten. FM 107.7  Oslo deles mellom flere livssyns lokalradioer (Kristne og muslimer). NKK Radio har fått tildelt sendetider i hovedsak om natten i ukedagene og morgenen i helgene.

 

Pinell-Supersound-II

Med en slik kombinert FM/Internettradio
kan en høre på Radio GudsOrd hele døgnet hvis 
en har internettilgang i hjemmet. 
Bildet viser en Pinell Supersound II.
URL til Radio GudsOrd er: http://94.76.216.200:8116/